αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά


Παίζω με αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (Διαδραστικό Παιχνίδι)

 

 Reblogged from: https://blogs.sch.gr/persidou/


Β' τάξη, Γλώσσα, Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Οι φίλοι μας της δευτέρας τάξης μπορούν να μάθουν -παίζοντας- για το συλλαβισμό.