Συλλαβές και λέξεις με... όνομα


 Συλλαβισμός (Διαδραστικό Παιχνίδι) [Β' τάξη]

 

Β' τάξη, Γλώσσα, Εκπαιδευτικά παιχνίδια

 Reblogged from: https://blogs.sch.gr/persidou/

Οι φίλοι μας της δευτέρας τάξης μπορούν να μάθουν -παίζοντας- για το συλλαβισμό.


Συλλαβισμός (θεωρία και ασκήσεις) Β’ Δημοτικού

 


Β τάξη, Γλώσσα, Γραμματική

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή για το μάθημα της Γλώσσας της Β΄ τάξης. Αναφέρεται στους κανόνες συλλαβισμού (θεωρία και ασκήσεις) και τη βρήκαμε στη Νέα Λογομάθεια.
Διαβάστε λοιπόν τους κανόνες του συλλαβισμού ή πατήστε στο εικονίδιο